any 2047


Finalment hem pogut arreglar el condensador de fluzo i tornar al 2047 amb el Delorian; ens hem trobat i hem disparat unes instantànies, esperem no provocar cap paradoxa temporal.

No hay comentarios.: